Behandelduur en frequentie oefentherapie Mensendieck

De behandeling duurt 30 minuten.

Je komt een maal per week, soms twee maal als dat in het begin wenselijk is.

Na 3 tot 4 keer wordt er geevalueerd samen met jou. Dan wordt de behandelfrequentie indien gewenst teruggebracht na een maal per 2 of 3 weken.

In het algemeen is 9-14 keer voldoende, het hangt af van je hulpvraag. Bij chronische problematiek kunnen meer behandelingen noodzakelijk zijn.

Go to top